BOKERS d.o.o.
Smo družba z omejeno odgovornostjo, s poslovnim sedežem v Radizelu, Obrtniška ul. 10, pošta 2312 Orehova vas, registrirani pri temeljnem sodišču v Mariboru pod SRG. Št. 94/05052, z dne 20/12. 1994. Smo davčni zavezanec s številko 78875609 Matična št.5878080
Znesek osnovnega kapitala družbe je 2.100.000,00 sit.
Družba Bokers d. o. o. je registrirana za proizvodnjo, trgovino in storitve.


PROIZVODNJA:

Proizvajamo glasbeno opremo, kot so stojala za klaviature, stojala za ak. in el. kitare, stojala za note in t.d. Proizvajamo tudi kable za el. kitare, mikrofone, mešalne mize, ter kable za ozvočenja.


TRGOVINA :

Družba BOKERS d. o. o. ima podružnico v Slovenski Bistrici.
To je trgovina z glasbili in glasbeno opremo TEHNOBOX 
   sedež na Ljubljanski cesti 40 (poleg Mercatorja) in deluje od 18/10 1995.
Njena dejavnost je prodaja na debelo in drobno glasbil in glasbene opreme, komisijska prodaja glasbil in glasbene opreme,komisijska prodaja razne opreme, posredniška prodaja strojev in naprav in t. d.

BOKERS D.O.O.:

Št. transakcijskega računa družbe BOKERS d. o. o. je: 04515-0000124086 pri NKB Maribor.
Telefonska št. na sedežu družbe je (02)604 00 60, fax(02)604 00 61
Telefonska št. trgovine je (02)84 30 750, fax(02)84 30 751

aaaaaaaaaaaaiii